Riya’


Disusun oleh: Abu Salman Abdurrahman

Mengenai riya’, Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil.” Maka para Sahabat bertanya, “Apakah syirik kecil itu?” Rasulullah r pun menjawab, “(Yaitu) riya’, Allah akan berfirman ketika Allah membalas amalan-amalan manusia, ‘Pergilah kalian ke orang-orang yang kalian riya’ kepada mereka di dunia dan lihatlah apakah kalian mendapatkan pada mereka kebaikan.’” (HR. Ahmad dan selainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahiih at-Targhiib wat-Tarhiib no. 32) Continue reading