Sarana Menggapai Cinta Allah


Oleh: Abdurrahman

Segala puji hanya bagi Allah, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat; amma ba’du: Continue reading

Advertisements