Daftar Isi Buku “Sejarah Peradaban Islam” Dr. Badri Yatim, M.A.


Hari Ahad, 13 Mei 2012 berkunjung ke Perpustakaan Kota Malang untuk mencari buku-buku pilihan. Saya terdampar di rak 297.9. Di sana terdapat buku yang menarik perhatian, “Sejarah Peradaban Islam” karya Dr. Yatim Badri M.A. Singkat kata, saya pinjam buku itu kemudian pulang dan minta bantuan seorang teman SMK Telkom Angkatan 19 untuk membantu mengetik DAFTAR ISI-nya. Jazahullahu khoir.

Berikut daftar isinya:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab 2 RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

 1. Arab sebelum Islam
 2. Riwayat Hidup Para Nabi Muhammad : Dakwah dan Perjuangan
 3. Pembentukan Negara Madinah

Bab 3 MASA KEMAJUAN ISLAM (650-1000 M.)

 1. Khalifah Rasyidah
 2. Khalifah Bani Umayyah
 3. Khalifah Bani Abbas

Bab 4 MASA DISINTEGRASI (1000-1250 M.)

 1. Dinasti-dinasti yang Memerdekaan Diri dari Baghdad
 2. Perebutan Kekuasaan di Pusat Pemerintahan
 3. Perang Salib
 4. Sebab-sebab Kemunduran Bani Pemerintahan Abbas

Bab 5 ISLAM DAN SPANYOL DAN PENGARUHNYA TERHADAP RENAISANS SI EROPA

 1. Masuknya Islam ke Spanyol
 2. Perkembangan Islam di Spanyol
 3. Kemajuan Peradaban
 4. Penyebab Kemunduran dan Kehancuran
 5. Pengaruh Peradaban Spanyol Islam di Eropa

Bab 6 MASA KEMUNDURAN (1250-1500 M.)

 1. Bangsa Mongol dan Dinasti Ilkhan
 2. Serangan-serangan Timur Lenk
 3. Dinasti Mamalik di Mesir

Bab 7 MASA TIGA KERAJAAN BESAR (1500-1800 M.)

 1. Kerajaan Usmani
 2. Kerajaa Safawi di Persia
 3. Kerajaan Mughal di India
 4. Perbedaan Kemajuan Masa INi dengan Masa Klasik

Bab 8 KEMUNDURAN TIGA KERAJAAN BESAR (1700-1800 M.)

 1. Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Safawi
 2. Kemunduran dan Runtuhnya Kerajaan Mughal
 3. Kemunduran Kerajaan Usmani
 4. Kemajuan Eropa (Barat)

Bab 9 PENJAJAHAN BARAT ATAS DUNIA ISLAM DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA-NEGARA ISLAM

 1. Renaisans di Eropa
 2. Penjajahan Barat Terhadap Dunia Islam di Anak Benua India dan Asia Tenggara
 3. Kemuduran Kerajaan Usmani dan Ekspansi Barat ke Timur Tengah
 4. Bangkitnya Nasionalisme di Dunia Islam dan Timbulnya Gerakan Partai yang Memperjuangkan Kemerdekaan Negaranya
 5. Kemerdekaan Negara-negara Islam dari Penjajahan

Bab 10 KEDATANGAN ISLAM DI INDONESIA

 1. Kondisi dan Situasi Politik Kerajaan di Indonesia
 2. Munculnya Pemukiman-pemukiman Muslim di Kota-kota Pesisir
 3. Saluran dan Cara-cara Islamisasi di Indonesia

Bab 11 KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

 1. Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Sumatra
 2. Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa
 3. Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan,Maluku,dan Sulawesi
 4. Hubungan Politik dan Keagamaan Antara Kerajaan-kerajaan Islam
 5. Tiga Pola “Pembentukan Budaya” yang terlihat dalam Proses Pembentukan Negara: Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa.

Bab 12 KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

 1. Situasi dan Kondisi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Ketika Belanda Datang
 2. Latar Belakang Kedatangan Belanda VOC,Hindia Belanda
 3. Penetrasi Politik Belanda
 4. Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda
 5. Politik Islam Hindia Belanda

Bab 13 ISLAM DI INDONESIA : ZAMAN MODERN DAN KONTEPORER

 1. Gerakan Modern Islam : Asal-Usul dan Perkembangan
 2. Perjuangan Kemerdekaan Umat Islam
 3. Organisasi Politik dan Organisasi Sosial Islam dalam Suasana Indonesia Merdeka

Bab 14 PUSAT-PUSAT PERADABAN ISLAM

 1. Baghdad
 2. Kairo (Mesir)
 3. Isfahan (Persia)
 4. Istambul (Turki)
 5. Delhi (India)
 6. Andalus (Spanyol)
 7. Samarkand dan Bukhara (Transoxania)

Bab 15 PERADABAN ISLAM DI INDONESIA

 1. Sebelum Kemerdekaan
 2. Setelah Kemerdekaan

Potret Kejahatan Syi’ah dalam Sejarah


Berangkat dari akidah yang rusak dan absurd, sekte Syi’ah kerap menebar kekejian dan kebiadaban kepada kaum muslimin. Sejarah mencatat lembaran demi lembaran kelam kejahatan mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Berikut adalah diantara sebagian ‘kecil’ catatan sejarah kejahatan mereka yang digoreskan oleh para ahli sejarah Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan berhati-hati, karena sejarah seringkali terulang.

Jatuhnya Kota Bagdad

Pada tahun 656 H, Hulagu Khan, Raja Tatar berhasil menguasai kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat peradaban Islam di bawah kekuasaan Bani Abbasiyyah. Keberhasilan invansi Tatar ini tidak lepas dari peran dua orang Syi’ah. Yang pertama adalah seorang menteri pengkhianat khalifah Muktashim yang bernama Mu`yyiduddin Muhammad Ibnul Alqamy. Dan yang kedua adalah seorang ahli nujum Nashirudin Ath Thusi penasehat Hulagu. Continue reading

Tumpukan Buku Bacaanku di Bulan April 2012


Pada hari Jumat (6 April 2012) -selepas jadi MC acara akad nikah di Masjid Manarul Islam, saya langsung beranjak ke 13Th Malang Islamic Book Fair 2012 di Aula Skodam V.

Yang menjadi fokus kunjungan adalah stand Pustaka Al-Kautsar. Di stand itu, penulis membeli buku-buku berikut:

 •  Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Sejarah Agama Yahudi, Dr. Muhammad Khalifah Hasan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Khawarij dan Syiah dalam Timbangan Ahlu Sunnah wal Jama’ah, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Gerakan Theosofi di Indonesia, Artawijaya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Dinasti Umawiyah, Dr. Yusuf Al ‘Isy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Dinasti Abbasiyah, Dr. Yusuf Al-Isy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 • Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, Prof. Dr. Raghib As-Sirjani (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

Selain itu, juga membeli di stand lain buku berikut:

 • Mudah dan Cepat Menghafal Surat-surat Pilihan, Ahda Bina A, Lc (Surakarta: Shahih Kelompok Ziyad Visi Media)

****************

Kunjungan ke Surakarta (Selasa, 10 April 2012) dengan membawa oleh-oleh buku-buku berikut:

 • 24 Jam Amalan Nabi, Khalid Al-Husainan (As-Salam Publishing)
 • Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan, Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA (Puskafi)
 • Halal dan Haram dalam Pernikahan Edisi 1, Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA (Puskafi)
 • Mukjizat Al-Quran dalam Kesehatan, Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA (Puskafi)
 • Ensiklopedi Puasa Wajib dan Sunnah Setahun, Zainal Abidin (As-Salam Publishing)
 • Dapatkan Rumah di Surga, Mahmud Al-Mishri (Aqwam)
 • Energi Taubat, Syaikh Muhammad Husain Ya’qub (Inas)
 • Goresan Kata Motivasi Islami, Abu Izza (As-Salam Publishing)
 • Sedekah Cara Ajaib Menjadi Kaya, Irfan Abdul ‘Azhim (Pustaka Iltizam)

****************

Selepas sholat Jumat (13 April 2012) beranjak ke GIP Perwakilan Malang membeli buku-buku berikut:

 • Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam?, Muhammad Quthb (GIP)
 • Islam Setelah Komunis, Anwar Jundi (GIP)
 • Life Begins at 40, Dr. Muhammad Musa Syarif (GIP)
 • Siasat Misi Kristen dan Orientalis, Dr. Ibrahim Khalil Ahmad (GIP)
 • Bukti-bukti Kebohongan Orientalis, Dr. Qasim Assamurai (GIP)
 • Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi, Dr. Adian Husaini (GIP)
 • Kemi; Cinta Kebebasan yang Tersesat, Dr. Adian Husaini (GIP)
 • Islam Liberal; Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya (GIP)
 • Demokrasi Barbar Ala Amerika, Jerry D. Gray (Sinergi)
 • Art of Deception, Jerry D. Gray (Sinergi)
 • Organisasi Islam Menghadapi Kristenisasi, Dr. Khalid Na’im (GIP)
 • Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, Siti Muslikhati (GIP)

Pertanian pada Abad Keemasan Islam


Gambar

Para ilmuwan Muslim membuat pola yang mengubah varian agrikultur tahunan. Penggunaan lahan menjadi semakin produktif, sistem irigasi diperbaiki dan diperluas.

Teknologi pertanian pada masa peradaban Islam memberi pengaruh dalam perkembangan berbagai bidang. Sektor pertanian pada masa kejayaan Islam dianggap sebagai pencetus bagi perkembangan teknologi selanjutnya.

Sumbangan Islam bagi dunia tidak hanya teknologi sebagai sebuah produk, tetapi juga dilengkapi uraian rinci mengenai pembuatan produk teknologi tersebut. Kaum Muslim pada era Revolusi Hijau atau Revolusi Pertanian pada abad ke-11 memberi kontribusi di banyak bidang.

“Salah satu aspek penting dari revolusi ini adalah pengenalan dan penyebaran berbagai jenis tanaman baru ke dunia Islam,” jelas Ahmad Y al-Hassan dan Donald R Hill dalam bukunya bertajuk Islamic Technology: An Illustrated History. Sejak itu, dunia Islam mengenal tanaman, seperti padi, sorgum (sejenis gandum), gandum keras, tebu, kapas, semangka, terung, aneka tanaman, serta beragam bunga.

Dijelaskan dalam laman muslimheritage, revolusi yang dimulai dari bagian paling timur dunia Islam itu meluas ke seluruh wilayah kekuasaan Islam di tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu, umat Islam dikenal sangat rajin mempelajari tanaman-tanaman baru. Salah satunya ialah jenis tanaman tropis yang kemudian diperkenalkan di wilayah Islam yang beriklim kering.

Pola ini mengubah varian agrikultur tahunan, yaitu bercocok tanam tidak hanya pada musim dingin, tetapi juga pada musim panas. Walhasil, penggunaan lahan menjadi semakin produktif, sistem irigasi diperbaiki dan diperluas, berkembang pula jenis pupuk serta cara pembajakan baru.

Seiring itu, teknologi pengolahan makanan berkembang dengan bervariasinya metode pengawetan, mulai dari pengeringan, pengasinan, sampai pengasapan. Teknologi pengawetan makanan ini menunjang usaha pemasaran hasil pertanian dan peternakan. Continue reading