Resensi Buku: Malam Pertama, Setelah itu Air Mata


Segala puji hanya bagi Allah, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya yang setia sampai hari kiamat.

Kisah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa seseorang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan terkadang yang sudah lanjut usia. Tak heran jika sebagian ulama berkata, “Kisah merupakan salah satu tentara Allah yang Dia hembuskan ke dalam hati para kekasih-Nya.” Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Surat Huud ayat 120, “Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman”.

Buku yang ditulis oleh Ahmad Salim Baduwailan ini merupakan kumpulan kisah dari berbagai sumber baik buku, majalah, situs yang dikunjunginya, dan ada pula yang disampaikan langsung oleh pelaku kejadian kepada penulis buku.

Keistimewaan buku ini adalah keragaman materinya, mulai dari kisah tentang taubat, kematian yang menimpa orang sholeh dan orang yang durhaka, kesabaran, romantika kehidupan, cinta sesama, perjuangan, serta teladan dalam kebaikan. Semua kisah itu benar-benar memuaskan dan Insya Allah menyebabkan kita berurai air mata karena ia adalah kisah-kisah nyata, terjadi di masa kini dan ditulis dengan hati yang disinari iman, sehingga mudah menembus hati dan perasaan.

Ya Allah jadikanlah kami hamba-Mu yang dapat mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang menimpa hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami meneladani jejak para pelaku kebaikan dan lindungilah diriku untuk tidak menjadi pelajaran bagi orang lain dalam keburukan.

Advertisements